Jian Zhang
GuangZhou Academy of Fine Arts 510006 Guang Zhou China P. R.
http://www.zhangjian.cn
zjdesign@126.com
Phone: +86 13710289616

Associate Professor
School Of Innovation Design, GuangZhou Academy of Fine Arts

  Back to overview  
Top